Bill Gates: 11 zasad, których Twoje dziecko nie pozna w szkole

25.08.2013 gates

Rule 1: Life is not fair – get used to it!
Zasada 1: Życie nie jest fair – przyzwyczaj się do tego!

Rule 2: The world doesn’t care about your self-esteem. The world will expect you to accomplish something BEFORE you feel good about yourself.
Zasada 2: Świat nie dba o Twoją samoocenę. Świat będzie oczekiwał, że czegoś dokonasz ZANIM będziesz z siebie zadowolony.

Rule 3: You will NOT make $60,000 a year right out of high school. You won’t be a vice-president with a car phone until you earn both.
Zasada 3: NIE będziesz zarabiał 60 000 dolarów rocznie zaraz po szkole. Nie będziesz wiceprezesem z telefonem w samochodzie, dopóki nie zasłużysz na jedno i drugie.

Rule 4: If you think your teacher is tough, wait till you get a boss.
Zasada 4: Jeśli myślisz, że twój nauczyciel jest surowy, poczekaj aż będziesz miał szefa.

Rule 5: Flipping burgers is not beneath your dignity. Your Grandparents had a different word for burger flipping: they called it opportunity.
Zasada 5: Przewracanie hamburgerów na patelni nie jest poniżej twojej godności. Twoi Dziadkowie mieli inne określenie na przerzucanie hamburgerów: oni nazywali to szansą.

Rule 6: If you mess up, it’s not your parents’ fault, so don’t whine about your mistakes, learn from them.
Zasada 6: Jeśli coś schrzanisz, to nie będzie wina twoich rodziców, więc nie użalaj się nad swoimi błędami, ucz się z nich.

Rule 7: Before you were born, your parents weren’t as boring as they are now. They got that way from paying your bills, cleaning your clothes and listening to you talk about how cool you thought you were. So before you save the rain forest from the parasites of your parent’s generation, try delousing the closet in your own room.
Zasada 7: Zanim się urodziłeś, twoi rodzice nie byli tak nudni jak teraz. Stali się tacy od płacenia twoich rachunków, prania twoich rzeczy i wysłuchiwania twojego gadania o tym, jaki twoim zdaniem jesteś super. Więc zanim zaczniesz zbawiać lasy tropikalne przed pasożytami z pokolenia twoich rodziców, spróbuj pozbyć się robactwa z szafy we własnym pokoju.

Rule 8: Your school may have done away with winners and losers, but life HAS NOT. In some schools, they have abolished failing grades and they’ll give you as MANY TIMES as you want to get the right answer. This doesn’t bear the slightest resemblance to ANYTHING in real life.
Zasada 8: Może twoja szkoła wyeliminowała zwycięzców i pokonanych, ale życie NIE. W niektórych szkołach zniesiono oceny niedopuszczające i można próbować TYLE RAZY ile się chce, żeby wpaść na właściwą odpowiedź. To w najmniejszym stopniu nie przypomina CZEGOKOLWIEK w prawdziwym życiu.

Rule 9: Life is not divided into semesters. You don’t get summers off and very few employers are interested in helping you FIND YOURSELF. Do that on your own time.
Zasada 9: Życie nie dzieli się na semestry. Nie ma letniej przerwy i tylko bardzo nieliczni pracodawcy chcą ci pomóc ODNALEŹĆ SIEBIE. To rób w czasie prywatnym.

Rule 10: Television is NOT real life. In real life people actually have to leave the coffee shop and go to jobs.
Zasada 10: Telewizja to NIE jest prawdziwe życie. W prawdziwym życiu ludzie naprawdę muszą wyjść z kawiarni i wracać do pracy.

Rule 11: Be nice to nerds. Chances are you’ll end up working for one.
Zasada 11: Bądź miły dla kujonów. Całkiem możliwe, że skończysz, pracując dla jednego z nich.

Nasi klienci

Michał Szpak

Michał Szpak

MICHAŁ SZPAK, wokalista: "Nigdy wcześniej czegoś takiego nie spotkałem; to jest sposób uczenia się, który naprawdę dociera indywidualnie do każdego człowieka."


SEBASTIAN KARPIEL-BUŁECKA (Zakopower): "Ja się do tego stopnia w to wciągam, że potrafię cały dzień myśleć, kiedy wreszcie będę miał czas, żeby usiąść do komputera i to wszystko tam sobie porozwiązywać. Jestem tym zafascynowany."


Piotr Polk

Piotr Polk

PIOTR POLK - aktorByć tutaj to jak zwiedzać świat


ŁUKASZ ZAGROBELNY, wokalista: "Dla mnie ważna jest elastyczność czasowa Metody Colina Rose,  prostota i przystępność materiału i totalna bezstresowość. Do tego duża dawka humoru, która relaksuje i uprzyjemnia naukę."


popek

Anna Popek

ANNA POPEK, dziennikarka: "Ujęcie, na przykład, tematów gramatycznych jest na tyle śmieszne i zabawne, że w ogóle nie traktuje się tego, jak jakiegoś nudnego wkuwania.


TOMASZ BARAŃSKI - tancerz, półfinalista You Can Dance i uczestnik XII edycji Tańca z Gwiazdami, wielokrotny Mistrz Polski i laureat wielu mistrzowskich tytułów za granicą.


KATARZYNA CEREKWICKA - wokalistka:  Moi znajomi np. na Facebooku, częto pytają mnie czy rzeczywiście polecam tę metodę, czy tylko to jest takie sobie gadanie.Zgadza się jest to takie sobie gadanie, ale nareszcie po angielsku!!! 


ALEKSANDRA KONIECZNA - aktorka:  I had a dream in English thanks to Colin Rose!


MACIEJ SIERADZKY - projektant mody, finalista "Project Runway" (TVN)


PSzwedes

Piotr Szwedes

PIOTR SZWEDES - aktor: That was me - before those magic six months..."


Dorotka

Dorota Gardias

DOROTA GARDIAS, dziennikarka: "Miałam wcześniej ogromną obawę przed mówieniem. Okazało się, że jestem w stanie rozmawiać po angielsku na każdy temat. Pierwsze efekty zaskoczyły mnie podczas wyjazdu zagranicznego już po dwóch czy trzech miesiącach."


Jacykow portret

Tomasz Jacyków

TOMASZ JACYKÓW, stylista: "Już po półtora miesiąca stwierdzam, że język, który był mi stosunkowo obcy, przestaje być mi obcy... Bywa, że jestem chory, leżę i nie mam siły ruszyć ręką ani nogą, ale na angielski zbieram się i wychodzę. Jeżeli się zdarzy, że akurat nie ma mnie w Warszawie, to jest mi tych utraconych zajęć bardzo żal. Od razu staram się je nadrobić, jak mogę."


KRZYSZTOF JANKOWSKI "JANKES" - prezenter radiowo-telewizyjny, gospodarz "ImprESKI w radiu ESKA" "Jedną z atrakcji tej metody dla mnie jest uczenie się także przy użyciu wspaniałej muzyki poważnej. Na co dzień pracuję z zupełnie inną muzyką - komercyjną i popularną. Natomiast tutaj muzyka poważna ma niezwykły wpływ na jakość nauki. Anie się obejrzę, kiedy nagle