Tak. Zazwyczaj zajęcia dla firm prowadzone są we wskazanych przez nie lokalizacjach. Nie ma to wpływu na cenę.