Zupełnie nie. Metoda Callana była swoim czasie przełomem, bo jako pierwsza uczyła języka, a nie o języku. To jednak metoda pamięciowa, która sprawdza się głównie u słuchowców. Nie uczy tworzenia nowych wypowiedzi, tylko powtarzania wyuczonych zwrotów. Metoda Colina Rose sprawdza się u wszystkich typów uczniów, pozwala wykorzystywać własne myśli i emocje oraz tworzyć własne wypowiedzi, dlatego przynosi szybkie i trwałe efekty.