Nie przewidujemy takiej możliwości, bo przy tak intensywnych kursach przerwa na 1-2 miesiące zniweczyłaby efekt. Natomiast krótkie przerwy, typu 1-2 tygodnie to nie problem, o ile nie są notoryczne.