Dla większych grup czasem tak – rozpatrujemy to indywidualnie.