Oczywiście tak. Zapewne słono byśmy zapłacili, gdybyśmy wykorzystali którykolwiek wizerunek niezgodnie z prawdą i rzeczywistością.

Nie ma ani jednej znanej osoby, której nazwisko lub twarz wymieniamy wśród naszych uczniów, która nie uczy się albo nie uczyła z nami języka. Tych znanych osób jest zresztą znacznie więcej niż te, które wymieniamy na stronach www i w reklamach. Często spotkasz je u nas na korytarzach.