Nie. Trenerzy Metody Colina Rose ze względów prawnych i bezpieczeństwa nie dojeżdżają do domów.