Za pomocą darmowego testu poziomującego online. W przypadkach wątpliwych/granicznych rozstrzyga rozmowa z metodykiem. Test poziomujący znajdziesz tutaj