Nie. Na szczęście tak to u nas nie działa. Trener dostosowuje sposób prowadzenia zajęć do wielkości grupy. Im grupa większa, tym więcej bezpośredniej interakcji między jej różnymi członkami (w parach, trójkach itp.) Więc niezależnie od wielkości grupy w każdej będziesz mieć mniej więcej tyle samo czasu na rozmowę.