Fundusze unijne

Przedsiębiorstwo INSTYTUT COLINA ROSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację, pn.: „Wdrożenie innowacji procesowej w Instytucie Colina Rose poprzez zakup usługi programistycznej dot. rozbudowy platformy online Szybkiangielski.pl w celu przygotowania firmy do funkcjonowania w warunkach kryzysu epidemiologicznego.”

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zastosowania technologii cyfrowych w kluczowym dla przedsiębiorstwa procesie świadczenia usług szkoleniowych.

W związku z realizacją projektu, firma osiągnie realne korzyści ze względu na wprowadzenie systemowych rozwiązań informatycznych, umożliwiających skuteczne funkcjonowanie w warunkach kryzysu epidemiologicznego, tym samym uodparniając ją na tego typu zdarzenia. Rozwiązania te umożliwią firmie efektywne prowadzenie szkoleń z języka angielskiego za pomocą platformy online, bez względu na sytuację zdrowotną nauczycieli i kursantów oraz miejsce ich przebywania. Wdrożenie innowacji procesowej przyczyni się bezpośrednio do wzrostu przychodów firmy i poprawy jej pozycji konkurencyjnej na rynku usług edukacyjnych. Umożliwi także optymalizację procesów zarządzania firmą.

Projekt osiągnie następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu:

  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 szt.,

  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2): 1 przedsiębiorstwo,

  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19: 1 przedsiębiorstwo,

  • Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane
    z pandemią COVID-19: 300 000,00 PLN,

  • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw: (dotacje) (CI 6) – 45 000,00 zł.

Wskaźniki rezultatu:

  • Liczba wprowadzonych innowacji: 1 szt.,

  • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 1 szt.

Wartość projektu: 300 000,00 zł

Dofinansowanie: 255 000,00 zł

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID19