To wspaniały czas, choć dla Polaków trochę kłopotliwy, ponieważ w naszym języku nie używamy niczego podobnego do Czasu Teraźniejszego Dokonanego. Mimo wszystko warto  go uwzględnić w swojej komunikacji ustnej i pisemnej!

To nie przeszłość, to teraźniejszość

Na początek uświadom sobie że jest to czas teraźniejszy, a nie przeszły. Zdanie I have found a new flat  najtrafniej przetłumaczymy jako Mam znalezione nowe mieszkanie. W niedalekiej przeszłości wykonaliśmy kilka działań, w rezultacie których w teraźniejszości możemy podzielić się efektami – posiadaniem znalezionego mieszkania! Szukałam, szukałam, nieważne gdzie, kiedy i jak długo, ważne że teraz mam znalezione.  Present Perfect pięknie podkreśla nam owoc, wynik lub rezultat wcześniej wykonanej pracy czy podjętego wysiłku

Nie ważne kiedy, ważne że w ogóle lub… wcale

I have never been in Paris. Nigdy nie byłam w Paryżu, nie było mi dane wypić lampki wina przy nakrytym kraciastym obrusem kawiarnianym stoliku, napawając się atmosferą dzielnicy Montparnasse.

Have you ever been in Paris? – spytał on, chcąc się dowiedzieć, czy kiedykolwiek miałam sposobność postawić stopę na paryskim bruku.

Yes, I have been in Paris twice – ależ tak, mam za sobą dwie wizyty w Paryżu.

Jeśli rozmówca postanowi drążyć temat co do np. daty wycieczki, użyje czasu Past Simple: When did you last visit Paris?, bo wiedząc że ja już mam w swoim życiorysie doświadczenie w postaci odwiedzin stolicy Francji, może od teraz zadawać pytania w kontekście konkretnego zdarzenia.

Dopiero co!

Don’t go there! I’ve just washed the floor! Nie idź tam, dopiero co zmyłam podłogę! Akt zmycia podłogi mopem jest już przeszłością, jednakże jest ona wciąż mokra (to widzialny dowód zakończonej czynności, więc owa mokra podłoga to nasz łącznik między przeszłością, a teraźniejszością.) Koniec końców mam dopiero co zmytą podłogę, więc ogłaszam ten fakt używając Present Perfect.

Jeszcze nie, ale nie traćmy nadziei

Has Peter already proposed to you? Czy Piotr już ci się oświadczył? No, he hasn’t proposed to me yet. Nie, jeszcze nie. Jesteśmy razem już osiem lat, a on ciągle z tym zwleka. Myślę że dam mu jeszcze pół roku, jak do tej pory nie będę miała pierścionka, to go rzucę.

A na filmie powiedzieli: What did you just say?

W przeciągu ostatnich 30 lat, zdarzenia „sprzed chwili” (te, które zdarzyły się „dopiero co” albo „już”), Amerykanie zaczęli opisywać za pomocą czasu Simple Past, dodając do niego just lub already. Jest to szczególnie widoczne w języku mówionym. Nie denerwuj się więc, jeśli usłyszysz na filmie: I just saw him, czy I already ate. Jeżeli podobają ci się takie zwroty, nic nie stoi na przeszkodzie abyś się nimi w mowie posługiwał.

Daj szansę sobie i czasowi Present Perfect. Nie odrzucaj możliwości, jakie Ci daje. Zrozum, pokochaj i stosuj regularnie!

Józefina Bieżuńska