Present Perfect jest łatwy!

Zapraszamy do kolejnej lekcji angielskiego online, podczas której omawialiśmy czas Present Perfect.

To czas, z którym my – Polacy mamy największy kłopot, gdyż nie mamy jego odpowiednika w języku polskim.

Jak więc go zrozumieć i stosować prawidłowo? O co tutaj chodzi – kiedy stosować czas teraźniejszy dokonany?

  • Mieć coś zrobione
  • Have something done

Jeśli chcesz wiedzieć

⭐️ jak działa czas przeszły ciągły (wszystkie zdania twierdzące, pytania, przeczenia),

⭐️ kiedy stosować ten czas,

to koniecznie zobacz to nagranie.

Nawet jeśli znasz już ten czas, ale chcesz usystematyzować swoją wiedzę, to jest to materiał idealny dla Ciebie.


 

Poniżej druga część spotkania, podczas której omówiliśmy zasady używania:

  • just, yet, already
  • never, ever, always