Nie udawaj, że nigdy się nad tym nie zastanawiałaś… Co jest ważniejsze, co jest podstawą sukcesu, platforma czy uczestnictwo w zajęciach? Twoi Kursanci z pewnością mają swoje zdanie na ten temat, ale pora im z całą stanowczością zakomunikować, że… wszystko jest ważne!

NEWSFLASH: Metoda Colina Rose to metoda łączona, sukces uczącego się jest w równym stopniu zależny od pracy na platformie i uczestnictwa w zajęciach. Czasami Kursanci mają inne, błędne przekonanie na ten temat, np. że to platforma jest ważniejsza niż zajęcia lub na odwrót. W celu uniknięcia rozczarowań i frustracji, musisz wyjaśnić swoim Uczniom, jakie są fakty, jasna komunikacja to podstawa sukcesu w każdej współpracy 

QUICK FIX: W celu uniknięcia rozczarowań i frustracji, musisz wyjaśnić swoim Uczniom, jakie są fakty, jasna komunikacja to podstawa sukcesu w każdej współpracy 
• Podkreśl, że Metoda = platforma+zajęcia. Nigdy inaczej. To jak yin i yang, ciemność i blask, jedno nie istnieje bez drugiego.
• Zawsze powtarzaj, że liczy się przygotowanie według harmonogramu. Nie „na zaś”, nie z opóźnieniem, tylko dokładnie to, co było przewidziane w harmonogramie nauki. Materiał na platformie jest ułożony w sposób maksymalizujący zapamiętywanie i przyspieszający naukę. Nic mądrzejszego w tym temacie Kursanci nie wymyślą, naprawdę!
• Nigdy nie zmieniaj na liście obecności „NIE OK” na „OK”, nawet jeśli Kursanci nadrobili poprzedni odcinek.
• Zajęcia są raz w tygodniu. Raz w tygodniu jest okazja do aktywnej komunikacji podczas zajęć. Każda nieobecność Kursanta to szkoda dla jego postępu, w jego interesie jest, by nie opuszczał zajęć. Jeśli danej osoby nie ma dwa razy pod rząd, zgłoś to do metodyka/osoby kierującej oddziałem. Kolejny krok to telefon tej osoby do Kursanta, celem wyjaśnienia sytuacji i zmotywowania do uczestnictwa w zajęciach.
• Nawiązuj do platformy na zajęciach, pytaj Kursantów o to, co się wydarzyło w historii, co sądzą o fabule i bohaterach, kiedy używają nowych słówek, spytaj czy znają je z platformy. W większości przypadków usłyszysz: TAK!

Platforma jest świetna, zajęcia są świetne i Trenerzy są świetni. Wszystko razem składa się na GREAT SUCCESS Waszych Kursantów 

Józefina Bieżuńska