Na zajęciach Metody nie używasz języka polskiego, jednakże czasami Kursanci nie chcą dać za wygraną i po prostu domagają się dosłownego tłumaczenia jakiegoś wyrazu. Zrób wszystko, żeby nie musieć podać odpowiedzi po polsku!

ASK A FRIEND – poproś Kursanta żeby zadał pytanie o ten wyraz kolegę/koleżankę z grupy. Uprzedź, że spodziewasz się odpowiedzi opisowej po angielsku, rzecz jasna!

NARYSUJ na tablicy przedmiot albo sytuację którą opisuje dany wyraz

PODYKTUJ ochotnikowi kilka zabawnych zdań z tym wyrazem do napisania na tablicy – duża szansa że wyłapią znaczenie z kontekstu

POPROŚ O WYSZUKANIE GRAFIKI w Google albo na Instagramie.

Nie podawaj odpowiedzi na srebrnej tacy, ucz przez działanie i doświadczenie. W ten sposób, napociwszy się trochę, Kursanci zapamiętują lepiej, budują swoją pewność siebie i mają poczucie sukcesu. Ty natomiast nie musisz używać polskiego na zajęciach i jesteś Super Trenerem!

 

 

Józefina Bieżuńska