Każdy z nas ma inny styl uczenia się, tak samo jak każdy z nas ma inny temperament. Istnieje wiele czynników które określają nasz sposób zapamiętywania i porządkowania nowych informacji.

 

Ogólnie rzecz biorąc problemy z nauką wynikają  z niedostosowania u danej osoby technik nauczania względem jej naturalnych predyspozycji i dominującego sposobu percepcji (wzrok, słuch, czucie, ruch).

 

 

  • 40% społeczeństwa to wzrokowcy i zapamiętują do ¾ informacji które przeczytali lub zobaczyli w formie graficznej. Część wzrokowców lepiej zapamiętuje tekst, część najlepiej przyswaja dane z wykresów, ilustracji i map myśli.
  • 30% społeczeństwa to słuchowcy – zapamiętują do ¾ informacji które usłyszeli, np. podczas wykładu czy słuchania podcastu.
  • 15% społeczeństwa najlepiej uczy się dotykowo (czuciowcy) – dla takich uczniów niezbędne jest zaangażowanie się w konkretne działania i doświadczenia związane z przyswajanym materiałem. W przypadku tych uczniów konieczne jest pisanie, rysowanie, dotykanie pomocy naukowych.
  • Kolejne 15% to kinestetycy – uczą się najlepiej gdy mają możliwość ruchu i bezpośredniego doświadczenia tego, o czym się właśnie uczą.

 

 

 

Nadmierne skupienie systemu edukacji na wzrokowcach i słuchowcach sprawia że pozostali uczniowie nie mają szans uczyć się w naturalny dla nich sposób! Jeżeli kinestetycy i czuciowcy nie mogą być aktywni podczas zajęć, poruszać się, eksperymentować, doświadczać i dotykać, stają się obojętni, zniechęceni i znudzeni. Zajęcia polegające na siedzeniu przez 45 minut w ławkach, notowaniu i słuchaniu nijak się mają do potrzeb aż 30% uczniów, którzy w efekcie jednowymiarowego stylu nauczania otrzymują łatkę niezdolnych.

 

Kluczem do efektywności jest odkrycie swojego własnego stylu nauki i dobranie metody pozwalającej danej osobie na wykorzystanie naturalnych predyspozycji i po prostu „bycie sobą” w procesie uczenia się. Metoda Colina Rose wykorzystuje w praktyce najnowszą wiedzę o mózgu i pozwala „rozwinąć skrzydła” każdemu uczniowi, ponieważ bierze pod uwagę wszystkie znane style uczenia się.

 

Jeżeli interesuje Cię temat różnych stylów uczenia się i efektywnej nauki, śledź naszego bloga i hasztag #mójstylnauki – więcej informacji i praktycznych wskazówek już wkrótce!

 

Józefina Bieżuńska