Dla absolwentów kursu Szybki Angielski 3.0 oferujemy 20 godzinny kurs konwersacyjny Szybki Angielski 3.0 next step, oparty na bardzo ciekawych, oryginalnych materiałach źródłowych i szkoleniowych. Kurs 3.0 Next Step nie jest dostępny w ofercie ogólnej (tzn. Jest dostępny tylko dla naszych absolwentów).