Krótkie przerwy, typu 1-2 tygodnie to nie problem, o ile nie są notoryczne. Grupy są tak małe, że zwykle umawiają się wtedy z trenerem na przesunięcie zajęć lub ich odrobienie.