Do współpracy zapraszamy tylko najlepszych nauczycieli o wysokich umiejętnościach interpersonalnych. Nauczycieli, dla których nauczanie jest pasją.

Wymogi formalne to minimum koledż językowy albo anglistyka/lingwistyka stosowana oraz zaliczone z powodzeniem wieloetapowe szkolenie w Instytucie Colina Rose, przygotowujące do pracy z Metodą Colina Rose.

Do prowadzenia zajęć Metodą uprawnieni są tylko trenerzy z aktualnym certyfikatem Instytutu Colina Rose (odnawianym co rok). Nie szkolimy i nie certyfikujemy nauczycieli poza siecią Szkół Partnerskich Instytutu Colina Rose. Także nauczyciel, posiadający aktualny certyfikat ICR, nie może prowadzić zajęć metodą Colina Rose poza siecią Szkół Partnerskich.