Kursanci na poziomie intermediate i o przeważającej inteligencji matematyczno-logicznej są zachwyceni dostając wzór, konstrukcję, bo potem kiedy podstawiają poszczególne elementy (treść), czują się jakby rozwiązywali równanie! A co z całą rzeszą Kursantów na niższych poziomach i o innych dominujących inteligencjach?

NEWSFLASH: Większość podręczników i systemów nauki preferuje następującą kolejność: najpierw prezentacja konstrukcji, potem przykłady. Tak jest łatwiej: dla nauczyciela!

QUICK FIX: Zauważ, że na platformie dana konstrukcja najpierw jest w „Prezentacji” umieszczona w raz z całym kontekstem (wypowiedzi bohaterów i narratora), a dopiero w „Aktywacji” Uczący się dowiadują się „czego to ja tak naprawdę się wcześniej nauczyłem”. Tak więc najpierw widzą w jakiej sytuacji została dana konstrukcja użyta, jakie jest jej rzeczywiste znaczenie, a potem tłumaczymy że to np. podmiot+be+ 3 forma czasownika. 

Przykład z dziś: Najpierw na czerwono napisałam trzy przykłady na swój temat. Z każdego przykładu zadałam pytanie:
-Do I have short hair now?
-Do I live with my parents now?
-Am I unemployed now?

Trochę się już znamy, więc otrzymując odpowiedź przeczącą za każdym razem wpisywałam na niebiesko „used to” i robiłam gest na „past”: I USED TO, now I don’t.Kontekst był jasny, następnie rozdałam handouty „When I was a child” z sesji 23/SA 1.0 i poprosiłam panie żeby zadawały pytania według konstrukcji napisanej na samym dole. Po dwóch pierwszych przykładach padło upragnione przeze mnie: Acha!!

Życzę Wam wielu różnych Acha! 

Józefina Bieżuńska